Information til vores gæster.

Ankomst

Normalt vil udlejer være tilstede ved ankomsten for at udlevere nøgler samt vise rundt.

Ved ankomsten til Fønsborg bedes den ansvarlige for lejemålet se lejren igennem for eventuelle skader eller mangler, som lejeren ellers kan risikere at blive draget til ansvar for. Opdages skader eller mangler, så meddel dette til udlejer eller opsyn – på ankomstdagen!

Ankomsttiden på lejekontrakten skal overholdes eller ring for at aftale andet tidspunkt

Information og vores forventninger til gæster under besøget.

Borde / Stole:

Borde og stole må IKKE  tages med udenfor. Ved afrejse skal borde og stole tørres af, og placeres som de stod ved ankomst, jvf . rumfortegnelsen.

Sovesal / køjer:

Madrasserne må ikke fjernes fra sovesalene eller byttes rundt mellem køjerne, da der er flere forskellige størrelser. Lagner skal medbringes og benyttes. Mad og drikke må ikke medbringes på sovesalene. Der må ikke tegnes/skrives/males på vægge og lofter (Reparation efter malerregning).

Toiletter:

Toiletter og håndvaske skal rengøres efter behov. Stopper et afløb fra toilet eller håndvask, skal dette straks meddeles opsynet.

Køkkenet:

Køkkenudstyr må kun anvendes til almindelig brug.

Elskab med sikringer på bagvæg I sovesal

Lejrbål / grund:

Træfældning og ødelæggelse af beplantning og hegn, samt færdsel på de til lejren tilstø­dende marker er selvfølgelig IKKE tilladt! Vis hensyn til vores naboer, når I bevæger jer rundt i området omkring lejren.

Opklæbning:

Brug opslagstavlerne til meddelelser. Der må ikke benyttes tape og lignende på døre, vinduer, vægge, lofter og lamper.

Skov:

Det er tilladt at færdes i skoven omkring lejren, såfremt man går på vejene/stierne. Skal man afholde orienteringsløb, skal man søge om tilladelse ved:

Weddelsborg Skovdistrikt, tlf. 86 96 95 00.

Telte:

Opsætning af telte er ikke tilladt på bakken bag lejren ifølge fredningsmyndighederne, ellers må resten af lejrgrunden benyttes som teltplads.

Brænde:

Der forefindes ikke brænde på lejren. Det er muligt at købe brænde hos naboen til rimelige priser.

Bål:

Benyt venligst de anlagte bålpladser når der laves bål på området. Tag hensyn til vindret­ningen og vær altid agtpågivende ved brug af åben ild. Der må ikke laves bål på bakken bag lejren.

Falck:

Nærmeste Falck-station ligger i Ejby.

Stationen kontaktes via Fallck’s hovednummer 70 10 20 30.

Indkøbsmuligheder:

SuperBrugsen Nr. Åby, Grønnegade 12, 5580 Nr. Åby, tlf. 64 42 12 25

Netto 5580 Nr.Åby

Rema 5580 Nr.Åby

Kirker:

Føns Kirke, Sognepræst Anne Marie Kristensen, tlf. 64 42 22 52

Brand – Middelfart Brandvagt 88884790

Pulverslukker, brandtæppe og øjenskyllevæske I køkken

Vandpumper I spisestue og pejsestue og anneks.

Øjenskader

Øjenskylle væske I køkken

Læge:

Lægevagten i Odense, tlf. 70 11 0707

Møntvask:

Middelfart Møntvask, Grønnegade 8, 5500 Middelfart, tlf.: 64 41 83 40, Åben 07.30 – 19.00.

Naboer:

Vis hensyn overfor vores naboer specielt med hensyn til musik og støj.

 

 

Afrejse: 

Aflevering og gennemgang i forbindelse med afrejse.

Når lejren forlades, skal der være ryddet op udvendig og indvendig. Alt skal være sat på sin oprindelige plads. Alle gulve skal støvsuges, service afvasket og anbragt som ved overtagelse. Borde og stole anbringes ligeledes som de stod ved ankomst. Toiletter, håndvaske og bruserum efterlades i en sådan stand, at der kun kræves almindelig rengøring. Madrasser stilles på højkant. Detaljeret beskrivelse se nedenstående.

1 time før afrejse tids­punktet angivet på lejekontrakten, vil lejer sammen med opsynet gennemgå lejren for manglende oprydning, samt eventuel andre mangler og skader. Eventuelle mangler og skader vil derefter blive udbedret for lejers regning. Er lejren forladt ved opsynets ankomst, kan lejer ikke klage over en regning.

Vinduer og døre:

Skal være lukkede og aflåste i forbindelse med afrejse.

Vand, varme og lys:

Vandhaner skal lukkes, varmehaner stilles på *- frostsikret – og lyset skal være slukket.

Mangler og skader:

Konstaterer opsynet mangler eller skader på bygninger eller inventar, vil lejer modtage regning for udbedring af skaden eller til ny-pris.

 

Ellskab med sikringer på bagvæg I sovesal

 Detaljeret plan for hvordan Fønsborg skal afleveres.

Hele huset støvsuges så grundigt, at gulvene kan vaskes uden yderligere støvsugning

Spisestue og pejsestue

– Alle møbler og borde stilles tilbage på de oprindelige pladser. De grå tæpper rystes udenfor

– Anvendt service opvaskes, sorteres efter størrelse og mønster og stilles tilbage på de angivne pladser

– Ituslået service oplyses venligst ved afgang, så de næste gæster også har fuldt sortiment . Skrives op på opslagstavlen

– Alle borde aftørres – stole på plads under bordene. Sortering after design

– Pejsen børstes af og evt. gløder fjernes i kobberspand , der sættes udenfor ved bålpladsen   – al smeltet stearin fjernes fra        pejs og gulv.

Køkken

– Køkkengrej rengøres grundigt og stilles tilbage på angivne pladser.

– Lille kaffemasline aftørres.

– Store kaffemaskine – filtre med grums fjernes – beholderne tømmes for resterende kaffe . Hold dem skrå – og skyl efter med vand.

– Rist under kaffemaskine skylles og aftørres.

– Thermokander aftørres for fedt/snavs med våd klud derefte tør

– Opvaskemaskine tømmes for vand ved at fjerne den hvide bundprop – tryk på tøm og sluk.

– Køleskab og fryser slukkes, tømmes og aftørres – stikkene ud af kontakten,

– Gaskomfur –   blussene slukkes og aftørre .

– Ovne og plader rengøres og aftørres

Affald

-Mad og anden affald I containere I lukkede poser.

-Pap foldes og puttes I gennemsigtige poser til genbrug.

-Flasker i flaskebox – metaldåser I sække.

 

Sovesale og soverum

 

– Alle beskyttelseslagner afbørstes for græs og andet.

– Alle genstande under senge og borde fjernes.

– De brugte madrasser sættes på højkant til udluftning – Siden med beskyttelseslagen skal vende UDAD – så lagnet kan tjekkes.

 

 

Udenomsareal

– Bænke må gerne flyttes, men skal stilles tilbage på de oprindelige pladser

– Hele arealet gennemses for, flasker, cigaretskod og andet affald

– Grillene rengøres – rens med børste og grillrens – tømmes for aske.

– “ Askebægere “ potteskjulere og gamle gryder ved indgang og annex tømmes for affald.

– Igangværende bål og gløder slukkes, evt. med vand.

– Hvis den fredede bakke, Springbakken, har været besøgt, tjek for affald.

Alle ovenstående punkter beskrevet i deltaljeret plan for hvordan Fønsborg skal afleveres, er ikke en del af rengøringen.

Rengøring:

Rengøringen kan ikke fravælges

Prisen for rengøring fremgår af prislisten.

Ved mangler i forhold til til vejledning tilbageholdes depositum for ekstra oprydning/rengøring og værdien af ødelagte genstande.

 Beskidte beskyttelseslagner, der skal vaskes modregnes med  70 kr. pr. stk. – kræves nyt lagen 150 kr.